Vykurovanie

V súčasnosti sa šetrné hospodárenie s teplom a teplou úžitkovou vodou stáva čoraz dôležitejšie. Vieme navrhnúť a spoľahlivo zrealizovať komplexné riešenia vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody spĺňajúce všetky potreby užívateľov a zároveň rešpektujúce ekologické i ekonomické kritériá. Vhodné systémy vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody navrhujeme pre:


priemyselné a obchodné centrá,
administratívne budovy,
rodinné domy i radové zástavby.


Používané technológie: Daikin, Mitsubishi, Aermec, Lennox, Buderus, Viessmann


Referencie