Chladenie technologických procesov

Cieľom chladenia technologických procesov je zabezpečenie prípravy chladnej vody pre procesy najrozličnejšieho druhu v takmer všetkých oblastiach výroby:


v potravinárstve (mliekárne, liehovary, pivovary, a pod.),
v strojárskom priemysle (chladenie obrábacích strojov, výrobných hál),
v elektrotechnickom priemysle pri výrobe elektrotechnických súčiastok,
v farmaceutickom priemysle,
v automobilovom priemysle a v ďalších odvetviach hospodárstva.


Používané technológie: Carrier, Daikin, Aermec, Lennox, Climaveneta.


Referencie