Predmet činnostiprojektová a inžinierska činnosť v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie

inžinierska činnosť v oblasti technologických zariadení

konzultačná a poradenská činnosť v oblasti technického zariadenia budov, v oblasti             vzduchotechniky, klimatizácie, vykurovania, merania a regulácie

montáž, dodávka, inštalácia a servis klimatizačných, chladiacich a vykurovacích zariadení

dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových zariadení

oprava vyhradených technických zariadení plynových, ich montáž do funkčného celku na   mieste budúcej prevádzky a ich údržba a rekonštrukcie v tejto oblasti

oprava vyhradených technických zariadení tlakových, ich montáž do funkčného celku na     mieste budúcej prevádzky a ich údržba
elektroinštalácia, opravy a údržba zariadení pre vzduchotechniku, klimatizáciu, chladenie     a vykurovanie, ich montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

správcovská činnosť pre všetky oblasti činnosti

záručný a pozáručný servis dodávaných zariadení

odborné prehliadky a servis protipožiarnych klapiek

inšpekcia a evidencia F-plynov

konštrukčné činnosti v oblasti strojárstva a stavebníctva

vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo