Referencie

TECHNOLOGICKÉ PROCESY

Agro Tami, a.s.
výroba ľadovej vody, chladič 800 kW

Agro Tami, a.s.
chladenie skladu hotových výrobkov 250 kW

Senoble Central Europe s.r.o.
výroba ľadovej vody, technológia, chladiče 2 x 1MW

Texiplast a.s
chladenie technológiou Free-Cooling 120kW

Axxence Slovakia, s.r.o.
dodávka a montáž technológie chladenia 130kW

Metalcast s.r.o.
chladenie technológie

Pumpkin & P s.r.o.
chladenie technológie

Timm Trenčín
vetranie výrobnej haly

Poly Euro, s.r.o.
dodávka a montáž chladiču vody

Thermopa, s.r.o.
klimatizácia a vykurovanie priestorov tepelnými čerpadlami vzduch-voda 420 kW

Biotika, a.s.
dodávka a montáž chladiču vody

PRIEMYSELNÁ VZDUCHOTECHNIKA

SPP Ivanka pri Nitre
rekonštrukcia VZT Velin č.1, pretlakové vetranie hala T

SPP Veľké Kapušany
rekonštrukcia VZT Velín č.2 pretlakového vetrania Hala T1,2, R1,2 a R3,4

SPP Veľké Zlievce
rekonštrukcia VZT Velín č.1, pretlakové vetranie hala T

ENEL Slovenské elektrárne, a.s. Vojany
rekonštrukcia VZT a klimatizácie pretlakovej dozorne na velíne č.2

Vodohospodárska výstavba, š.p. Gabčíkovo
rekonštrukcia VZT a chladenia dozorne plavby a serverovne

I.D.C. Holding Piškotáreň Ilava
vetranie a chladenie výrobných priestorov

PSL, a.s. Považská Bystrica
technologická VZT

Evonik Slovenská Ľupča
vetranie a chladenie rozvodne trioblokov

Neografia, a.s Martin
vetranie a chladenie skladov a výrob. priestorov CTF


OBCHODNÉ DOMY

OC Tulip Martin
dodávka a montáž rozvodov chladiacej a vykurovacej vody, chladič 1 x 600 kW

Tesco Nitra
dodávka a montáž chladenia, 3 chladičov 1,16 MW

Tesco Košice
dodávka a montáž chladenia 840 kW

Tesco Partizánske
klimatizácia s freecoolingom do miestnosti UPS a serverovne

Tesco Trenčín
klimatizácia s freecoolingom do miestnosti UPS a serverovne

Tesco Žiar nad Hronom
klimatizácia s freecoolingom do miestnosti UPS a serverovne

Tesco Brezno
klimatizácia s freecoolingom do serverovne

Tesco Humenné
klimatizácia s freecoolingom do miestnosti UPS a serverovne

Tesco Košice
klimatizácia s freecoolingom do miestnosti UPS

Elex Plus, s.r.o.Nitra
vetranie a chladenie obchodného centra v Nitre


ZDRAVOTNÉ ZARIADENIA

MED ART s.r.o. Banská Bystrica
dodávka a montáž tepelných čerpadiel pre vykurovanie a chladenie skladov 414 kW

dodávka a montáž chladiacich boxov pre sklad liekov

dodávka a montáž kaskády kondenzačných kotlov 3×45 kW

MED ART s.r.o. P. Biskupice
montáž a dodávka klimatizácie a kúrenia

MED ART s.r.o. Nitra
klimatizácia skladov

dodávka a montáž chladiacich boxov pre sklad liekov

MED ART s.r.o. Prešov
klimatizácia skladov

KARDIOCENTRUM Nitra, s.r.o.
VZT a klimatizácia operačných sál

JESSENIUS, a.s.
dodávka a montáž vetrania a chladenia RTG a CT pracovísk

MUDr. Pleva
VZT a chladenie operačnej sály

Zentiva, a.s.
inštalácia klimatizácie v skladoch a rekonštrukcia výrobných laboratórií


HOTELOVÉ ZARIADENIA

Apartmánový Hotel Tále
dodávka tepelných čerpadiel 2 x 190 Kw

Hotel Tatra Trenčín
vetranie a chladenie hotelových priestorov

Hotel Tatra Bratislava
vetranie a chladenie hotelových priestorov

Kaštieľ Mojmírovce
vetranie a chladenie bazénu a archív vín


ADMINISTRATíVNE BUDOVY:

ALLIANZ SP, a.s. Nitra
VZT a klimatizácia kancelárskych priestorov

ALLIANZ SP, a.s. Komárno
klimatizácia a vykurovanie budovy

SPP Ivanka pri Nitre
klimatizácia budov AB1 a AB2

Soitron, a.s.
klimatizácia a vykurovanie kancelárskych priestorov

Infra Services, a.s.
klimatizácia kancelárskych priestorov

SE Bordnetze Slovakia, s.r.o.
klimatizácia kancelárskych priestorov

NTC Pharma
klimatizácia kancelárskych priestorov


KÚPELE A AQUAPARKY

Aqua Thermal Senec, a.s.
dodávka tepelných čerpadiel 2 x 450 kW a 1 x 100 kW
Slovenské liečebné kupele Turčianske Teplice, a.s.
dodávka a montáž kompletnej VZT , chladenie a vetranie bazénu
Aquapark SLK Turčianske Teplice, a.s
dodávka a montáž kompletnej VZT , chladenie a vetranie bazénu

OSTATNÉ REFERENCIE

Novochema, družstvo

Agrokomplex výstavisko Nitra, š.p.

Expo Center výstavisko Trenčím

Slovenská akadémia vied Nitra

Ústav genetiky a biológie rastlín

Technická inšpekcia SR, Nitra

Železničná polícia Levice

Koordinačné stredisko – Krajský úrad Nitra

SE Bordnetze, s.r.o.

Andritz Kufferath, s.r.o.

SKS Estate, s.r.o.

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra

QCS Pharma, s.r.o.

Infra Services, a.s.

Centrum výskumu živočíšnej výroby

Zubná ambulancia MUDr. Šeďová

Zubná ambulancia MUDr. Holecová

Inšpektorát práce Trenčín

Ústav na výkon väzby Nitra

Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Výšné hágy

Smurfit Kappa, a.s.

Elektrokarbon, a.s.

Predajňa Noi Due Centro Nitra

Predajňa Panthea Galéria Mlyny Nitra

Predajňa Humanic Tesco Trnava