Služby a servissú základom našich aktivít v oblasti starostlivosti o zákazníka. Vieme, že len zariadenia, ktoré majú správnu údržbu a starostlivosť, môžu našim zákazníkom spoľahlivo slúžiť.


Naša servisná činnosť zahŕňa:
opravy,
repasie,
rekonštrukcie,
montážne práce,
uvedenie zariadení do prevádzky.
Všetky tieto činnosti sa vzťahujú na celý rozsah služieb klimatizácie a chladenia.
Samozrejmosťou našej servisnej činnosti sú pravidelné servisné prehliadky a opravy väčších chladiacich strojov s rôznymi druhmi kompresorov.
Naši servisní pracovníci zvládajú i tie najzložitejšie systémy v technologických procesoch pri príprave chladnej vody.
Zabezpečujeme servis stabilnej klimatizácie pre všetky druhy budov – obchody, reštaurácie, rodinné domy, banky, serverové miestnosti, kancelárie, supermarkety, hypermarkety, rozhlasové a televízne štúdia, atď.
Servisná činnosť poskytovaná spoločnosťou Process Technik s.r.o. zahŕňa aj opravu a servis špecifických chladiarenských zariadení.
Dokážeme zabezpečiť nepretržitú prevádzku chladiacich strojov v dôležitých prevádzkach, pre ktoré je chladenie existenčne dôležité.