Zariadenia

MALÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA OD 1 KW

okenné klimatizátory,
mobilné klimatizačné jednotky,
jednotky “split” v rôznych prevedeniach: nástenné, parapetné, kazetové, podstropné,           kanálové,
jednotky “multisplit” v rôznych kombináciách s rôznymi výkonmi,
jednotky “fan-coil” v rôznych prevedeniach pre dvoj- a štvortrubkový systém.


Používané technológie: Daikin, Mitsubishi, Aermec, Carrier
Referencie

CHLADIČE KVAPALÍN OD 4 KW NOMINÁLNEHO VÝKONU

v prevedeniach do vnútorného alebo vonkajšieho prostredia, kompaktné alebo delené, so     vzduchom chladeným, i vodou chladenými kondenzátormi s rôznymi typmi kompresorov:
hermetické piestové,
hermetické špirálové,
polohermetické kompresory,
skrutkové kompresory,
turbokompresory,
chladiče kvapalín s absorbčným chladením.
špeciálne chladiče “free cooling” – chladič využívajúci voľné chladenie na šetrenie               spotreby elektrickej energie,
tepelné čerpadlá – chladiče s možnosťou využívania kondenzačného tepla s čiastočným       získavaním odpadaného tepla a celkovým získavaním celého kondenzačného výkonu,
chladiče dodávame v nízkohlučnom, supernízkom alebo v štandardnom prevedení,
chladiče môžu byť vybavené príslušenstvom priamo vo výrobnom závode alebo po dodávke   zariadenia už v prevádzke.


Používané technológie: Aermec, Carrier, Trane
Referencie

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY A KONDENZÁTORY

Kondenzačné jednotky – jednookruhové a dvojokruhové s hermetickými a polohermetickými kompresormi s možnosťou širokého rozsahu výkonov a príslušenstva
  Kondenzátory s radiálnymi alebo axiálnymi ventilátormi, jednookruhové a dvojokruhové v rôznych prevedeniach podľa hlučnosti.


Používané technológie: Daikin, Mitsubishi, Carrier
Referencie

CHLADIACE VEŽE

uzatvorené chladiace veže,
otvorené chladiace veže,
hybridné chladiace veže,
sprchové kondenzátory,
ľadové zásobníky.


Používané technológie: BAC
Referencie

ZVLHČOVAČE

vodivosť vody,
var vody,
para – para,
elektrina – para,
plyn – para.


Používané technológie: Flair, Carel
Referencie

TEPELNÉ ČERPADLÁ

vzduch – voda
voda – voda
zem – voda


Používané technológie: Daikin, Mitsubishi, Aermec
Referencie